formZ free

formZ jr

formZ pro

Glossary of terms used on this site

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Paleta Action

Paleta Action zawiera dokładny opis i instrukcje postępowania w przypadku kliknięcia dowolnej ikony z innych palet.

Paleta Action

 

Paleta Common Tools

Paleta Common Tools zawiera podstawowe narzędzia do pracy z programem.

Paleta Common Tools

 

Paleta Display Tools

Paleta Display Tools zawiera opcje dotyczące wyświetlania tego co modelujemy.

Paleta Display Tools

 

 

Paleta Modeling Tools (formZ free)

Paleta Modeling Tools zawiera narzędzia potrzebne do stworzenia modelu.

 Pick Pasek ikon Pick (formZ free)
 Rectangle Pasek ikon Draw (formZ free)
 Sphere Pasek ikon Generate (formZ free)
 Reshape Pasek ikon Reshape (formZ free)
 Revolve Pasek ikon Derive (formZ free)
 Pth Stair Pasek ikon Specialties (formZ free)
 N Loft Pasek ikon NURBS and Subdivision (formZ free)
 Union Pasek ikon Modify (formZ free)
 Linr Dimn Pasek ikon Dimensions (formZ free)
 Place Cp Pasek ikon Components (formZ free)
 Move Pasek ikon T-form (formZ free)
 Mesr Dist Pasek ikon Measure (formZ free)
 Paint Pasek ikon Attributes (formZ free)
 Delete Pasek ikon Delete (formZ free)
Paleta Navigation Tools

Paleta Navigation Tools służy do przemieszczania się po przestrzeni, w której modelujemy i do zmiany widoków.

Paleta Navigation Tools

 

Paleta Palette Dock

Paleta Palette Dock zawiera w sobie zbiór pomniejszych palet, innych niż palety narzędzi, które można ustawiać w dowolnej kolejności, a także rozwijać i zwijać w zależności od potrzeb.

Paleta Palette Dock

 

Paleta Reference Plane Tools

Paleta Reference Plane Tools zawiera narzędzia służące do defoniowania, edytowania i przelączania się między płaszczyznami odniesienia.

Paleta Reference Plane Tools

 

 

 

Paleta Snap Tools

Paleta Snap Tools służy do ułatwienia dokładnego rysowania. Istnieją 3 rodzaje uchwytów, które można niezależnie włączać i wyłączać: Punkty siatki, Punkty prowadnicy i Punkty obiektów.

Paleta Snap Tools

 

Paleta Tool Dock

Paleta Tool Dock to paleta łącząca inne wybrane palety (oprócz Modeling Tools), dzięki czemu całość zajmuje mniej miejsca na ekranie. Ponadto palety można przestawiać i ustawiać wedle upodobania w dowolnym miejscu palety Tool Dock.

Paleta Tool Dock

 

Pasek ikon Attributes (formZ free)

Pasek ikon Attributes (formZ free)

Paint Przypisuje aktywny materiał do wybranych obiektów.
Ghost Czyni wybrane obiekty niewybieralnymi.
Unghost Zmienia stan obiektów niewybieralnych na wybieralne.
Map Texr Przypisuje obiektowi lub jego części teksury innej niż domyślna.
Edit Texr Edytuje tekstury (zmiana rozmiaru lub położenia, obrót tekstury).
Pasek ikon Components (formZ free)

Pasek ikon Components (formZ free)

Place Cp Wstawia komponent.
Create Cp Tworzy komponent z zaznaczonej grupy obiektów.
Explode Rozkłada komponent na jego elementy składowe.
Place WD Wstawia okna i drzwi na wybranej powierzchni.
Create WD Tworzy okno lub drzwi z zaznaczonej grupy obiektów.
Repo WD Przestawia wybrane okna lub drzwi.
Pasek ikon Delete (formZ free)

Pasek ikon Delete (formZ free)

Delete Usuwa wybrane obiekty.
Pasek ikon Derive (formZ free)

Pasek ikon Derive (formZ free)

Derv Face Usuwa wszystkie ściany bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
2D Wall

Tworzy przekrój przez ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii. W przypadku wybrania powierzchni należącej do bryły, usuwa obiekt i tworzy przekrój przez ścianę tylko po obrysie wybranej ściany.

 Extrusion Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość.
Pnt Extr

Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość, z tym że ściany schodzą się do punktu będącego środkiem ciążkości wybranej powierzchni leżącym na wybranej wysokości.

3D Wall Tworzy ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii.
Resolve Tworzy bryłę lub powierzchnię poprzez obrócenie wybranej powierzchni lub linii wokół wybranej linii.
Ofst Surf

Tworzy nową bryłę lub powierzchnię poprzez odsunięcie o daną odległość zaznaczonej bryły lub powierzchni.

Thicken Pogrubia wybraną bryłę lub powierzchnię o wybraną wartość.
Unfold Rozkłada wybraną bryłę na jej siatkę.
Pasek ikon Dimensions (formZ free)

Pasek ikon Dimensions (formZ free)

Linr Dimn Tworzy wymiar liniowy między 2 punktami.
Angl Dimn Tworzy wymiar kątowy między 3 punktami.
Ldr Line Tworzy linię (polilinię) odniesienia od danego punktu z tekstem na końcu.
Note Tworzy obiekt tekstu notatkowego w wybranym miejscu.
Place Txt Tworzy obiekt tekstowy w wybranym miejscu.
Edit Txt Edytuje obiekt tekstowy.
Pasek ikon Draw (formZ free)

Pasek ikon Draw (formZ free)

Rectangle Rysuje prostokąt.
Polygon Rysuje wielokąt.
Circle 1 Rysuje koło.
V Line Rysuje polilinię składającą się z odcinków prostych.
Bz Spline Rysuje krzywą B-sklejaną.
Pt Spline Rysuje krzywą sklejaną wybranego stopnia przechodzącą przez wybrane punkty.
Arc 1 Rysuje łuk.