formZ free

formZ jr

formZ pro

Paleta Reference Plane Tools

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Paleta Reference Plane Tools

Paleta Reference Plane Tools zawiera narzędzia służące do defoniowania, edytowania i przelączania się między płaszczyznami odniesienia.

Paleta Reference Plane Tools

 

 

 

XY Plane

Płaszczyzna XY.

YZ Plane Płaszczyzna YZ.
ZX Plane Płaszczyzna ZX.
Custom Plane Płaszczyzna użytkownika.
Rozstaw linii głównych Moduł - rozstaw linii głównych siatki.
Podział linii głównych Podziałka - liczba podziałów linii głównych siatki  na cienkie linie.
Define Reference Plane Zdefiniuj płaszczyznę odniesienia - definiuje płaszczyznę użytkownika na wybranej powierzchni.
Edit Reference Plane Edytuj płaszczyznę odniesienia.
Lock Reference Plane

Zablokuj płaszczyznę odniesienia - w przypadku zablokowania płaszczyzny odniesienia możliwe

jest rysowanie tylko na niej.