formZ free

formZ jr

formZ pro

Paleta Snap Tools

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Paleta Snap Tools

Paleta Snap Tools służy do ułatwienia dokładnego rysowania. Istnieją 3 rodzaje uchwytów, które można niezależnie włączać i wyłączać: Punkty siatki, Punkty prowadnicy i Punkty obiektów.

Paleta Snap Tools

 

Grid Snap

Punkty siatki - uruchomienie tej opcji opcji pozwala rysować tylko skokowo o zadaną wartość.

Skok Skok - o taką wartość można skokowo rysować po wybraniu opcji Punkty siatki.
Skok kątowy Skok kątowy - o taką wartość można skokowo rysować łuki po wybraniu opcji Punkty siatki.
Guide Snap Prowadnice liniowe - na przedłużeniu linii, prostopadle do niej, oraz równoległe do osi układu współrzędnych.
Angle Guide Snap Prowadnice kątowe - pod wybranym kątem od osi linii.
Odchylenie prowadnicy kątowej Wartość kąta, pod jakim ustawią się prowadnice kątowe od osi linii.
No Object Snap Włącza/wyłącza uchwyty Punktów obiektów.
Snap to Point Uchwyć punkt.
Snap to Interval Uchwyć przerwanie.
Snap to Key Points Uchwyć punkt kluczowy (czyli np. środek powierzchni, punkt kontrolny, punkt początkowy albo końcowy).
Snap to Segment Uchwyć segment.
Snap to Intersection Uchwyć przecięcie.