formZ free

formZ jr

formZ pro

Paleta Common Tools

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Paleta Common Tools

Paleta Common Tools zawiera podstawowe narzędzia do pracy z programem.

Paleta Common Tools

 

New Project Nowy projekt
Open Otwórz
Close Zamknij
Save Zapisz
Save As Zapisz jako
Undo Cofnij
Redo

Cofnij cofnięcie

Cut Wytnij
Copy Kopiuj
Paste Wklej