• Yazeed Alamasi
  • Yazeed Alamasi
  • Tee Wee Tant
  • Tamkang University
  • John Marx, Form4
  • Tee Wee Tant
  • Cameron & Company, Corp.
  • Woodruff, Robert
  • Andrea Palomo
  • Thadeus Pasi

formZ free

formZ jr

formZ pro

Kilka słów o formZ

Mówiąc ogólnie, formZ jest przede wszystkim doskonałym programem do modelowania w 3D. Jest aplikacją o nowoczesnym podejściu do projektowania, posiadającą specjalistyczne narzędzia, które znacznie przyspieszają i ułatwiają pracę. Modele utworzone w programie można drukować na drukarkach 3D. Tworzone modele są wysokiej jakości, co pozwala na uzyskanie dobrych wyników na tych drukarkach.
Program występuje w trzech różnych wersjach: formZ free, formZ jr i formZ pro. Wszystkie wersje używają tego samego interfejsu, różnią się jedynie dostępnymi narzędziami. Najmniej narzędzi zawiera darmowa wersja programu – formZ free, a najwięcej najdroższa – formZ pro. Wersje płatne można ściągnąć w celu przetestowania w postaci trzydziestodniowych bezpłatnych wersji.


Ze względu na bardzo dużą różnorodność narzędzi do modelowania, formZ pozwala na wykonanie praktycznie każdego modelu. Ponadto program jest cały czas rozwijany i wraz z każdą nową wersją można się spodziewać nowych narzędzi. Możliwości programu są więc naprawdę duże.

 

formZ free

formZ free jest znakomitym narzędziem, aby rozpocząć projektowanie w 3D. Darmowa wersja programu (również do zastosowań komercyjnych) pozwala na tworzenie podstawowych obiektów płaskich (wielokąty, koło, łuk, linia wektorowa, splajn) i przestrzennych (prostopadłościan, stożek, walec, kula, torus, obiekt kulisty). Stworzone obiekty można między innymi przesuwać i kopiować, obracać, skalować jednoosiowo, skalować wieloosiowo, odbijać lustrzanie, wymiarować, drążyć, dodawać, odejmować, mnożyć, zszywać, tworzyć przekroje. Inne narzędzia do modelowania pozwalają np. wstawiać okna i drzwi, komponenty, tworzyć dachy, schody po ścieżce, schody kręcone i modele terenu. Można również stworzyć obiekt obracając obiekt płaski wokół wybranej osi. Istnieją też narzędzia pomiarowe, pozwalające obliczyć np. odległości, kąty, pola powierzchni i objętości. Obiektom można przypisywać tekstury (materiały).
Modelowanie może odbywać się bardzo precyzyjnie, ponieważ program potrafi uchwycić punkty obiektów, punkty prowadnicy i punkty siatki. Ponadto istnieje pasek współrzędnych, w którym można wpisywać współrzędne punktów.


formZ free pozwala na wykonanie analizy nasłonecznienia. Podając lokalizację modelu, program może wykonać wizualizację zmieniających się cieni dla zmieniającego się dnia roku lub zmieniającej się pory dnia i zapisać ją do pliku video. Położenie słońca oraz czasy jego wschodu i zachodu są dla każdej lokalizacji ustalone indywidualnie, dlatego wykonana analiza dobrze odzwierciedla rzeczywistość. Oprócz światła dystansowego jakim jest słońce, w modelowaniu można użyć jeszcze 3 inne rodzaje świateł: otoczenie, punktowe i stożkowe.

 

formZ jr

formZ jr to tańsza z dwóch wersji płatnych. Wprowadza ona nowy rodzaj obiektów – gładkie. W wersji free, bryły pozornie gładkie były tak naprawdę wielościanami o dużej liczbie ścian.
Ponadto mamy tu do dyspozycji nowe narzędzia do modelowania, między innymi: narzędzie do szybkiego umieszczania rastra lub tekstury, skręcanie, zginanie promieniowe, wybrzuszanie, zwężanie, zaokrąglanie i fazowanie krawędzi, tworzenie odcisku obiektu 2D na powierzchni, tworzenie helisy, wyciąganie po ścieżce, narzędzia do edycji krzywych (przerwanie, domknięcie, przycięcie, złączenie, zaokrąglenie, wstawienie punktu), siatkowanie, trójkątowanie, narzędzia do tworzenia i edycji krzywych NURBS, narzędzia do tworzenia i edycji powierzchni NURBS, przecinanie powierzchnią, tworzenie linii przecięcia, rozszycie powierzchni, wymiar promieniowy, wydłużenie obiektu do wybranej powierzchni, przygotowanie modelu do wydruku na drukarce 3D. Dodatkowo dodano kilka nowych możliwości rysowania prostokątów, kół, łuków i elips.
Poza nowymi narzędziami do modelowania, formZ jr wprowadza również nowe rodzaje świateł: projektorowe, powierzchniowe, środowiskowe, liniowe i dowolne.

 

formZ pro

Drugą płatną wersją jest formZ pro. Liczba dostępnych tu narzędzi do modelowania znacznie przekracza liczbę narzędzi z wersji formZ jr. Dodano możliwość tworzenia nowych brył i powierzchni 3D: paraboloidy, hiperboloidy, podwójnej hiperboloidy, paraboloidy hiperbolicznej oraz gwiazdy. Nowe narzędzia do modelowania to na przykład: multiwymiar liniowy, zginanie po ścieżce, morphing, tworzenie chmury punktów, tworzenie kratownicy, rzutowanie, nowe rodzaje wyciągania po ścieżce, zamiana obrysu powierzchni na powierzchnię i na odwrót, rzutowanie krzywej na powierzchnię, tworzenie obiektów poprzez przeciągnięcie przez przekroje, tworzenie schodów zabiegowych, kół zębatych, śrub i wkrętów, Diagramu Woronoja, Triangulacji Delaunay, obiektu okrywającego wybrane obiekty, mapy parametrycznej; rozmieszczanie losowo punktów na powierzchnirozmieszczanie losowo obiektów na powierzchni oraz rozmieszczanie losowo obiektów we wnętrzu bryły, siatkowanie 3D, siatkowanie powierzchni zakrzywionej, zamiana splajnu na odcinki proste, tworzenie modelu 3D na podstawie mapy wysokości punktów, tworzenie obiektów tekstowych po ścieżce, kreskowanie obiektów, transformowanie obiektów za pomocą punktów kontrolnych, zamienianie obiektów na inny, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów według zadanych kryteriów, szyk po ścieżce, rozmieszczanie na powierzchni (skopiowanie obiektu w miejsca punktów charakterystycznych innego obiektu), obliczanie właściwości fizycznych obiektów, znajdowanie problemów w obiektach.
formZ pro wprowadza również możliwość wykonania animacji. Zmianie w czasie mogą ulegać dowolne parametry obiektów, świateł, materiałów, widoków, sposobów wyświetlania, itd., co daje pełną dowolność tworzenia treści. Animację można zapisać do pliku odtwarzanego w formZ-cie lub też do pliku AVI.
Kolejną nową rzeczą jest wprowadzenie grubości i stylów linii. Dostępne są gotowe rodzaje linii, a dodatkowo można tworzyć własne style.

 

RenderZone

Do wersji formZ jr i formZ pro można także dokupić wtyczkę RenderZone. Jest to dodatek, który pozwala na renderowanie jeszcze bardziej realistycznie wyglądających modeli. Wygląd świateł został tak zaprojektowany, aby idealnie odzwierciedlał rzeczywistość. Można również użyć lepszych tekstur niż w samym formZ-cie.
formZ pro potrafi wczytać wszystkie, a formZ jr prawie wszystkie możliwe formaty plików 3D. Dzięki temu obie wersje doskonale nadają się jako uzupełnienie do innych programów, np. w celu wykonania analizy nasłonecznienia.
Podsumowując, formZ to program o ogromnych możliwościach. Jednocześnie jego obsługa jest intuicyjna i prosta, dzięki czemu łatwo i szybko może się go nauczyć obsługiwać każdy. Do podstawowego programu można doinstalować różne wtyczki, które jeszcze bardziej ułatwiają i usprawniają modelowanie.

 

formZ to zdecydowanie dobry wybór, który pozwoli zaoszczędzić czas projektowania!