formZ free

formZ jr

formZ pro

Paleta Navigation Tools

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Paleta Navigation Tools

Paleta Navigation Tools służy do przemieszczania się po przestrzeni, w której modelujemy i do zmiany widoków.

Paleta Navigation Tools

 

3D View Widok 3D.
Top Widok z góry.
Bottom Widok z dołu.
Right Widok z prawej.
Left Widok z lewej.
Back Widok z tyłu.
Front Widok z przodu.
Look At Reference Plan Widok prostopadły do płaszczyzny odniesienia.
Look At Face Widok prostopadły do zaznaczonej powierzchni.
Set View Ustaw widok.
Swivel Obrót widoku wokół punktu.
Walkthrough Spacer - widok na model z punktu widzenia idącego obserwatora.
Turn Table Stałe obracanie.
Hand Przesunięcie widoku.
Zoom Powiększanie i pomniejszanie ze środkiem w miejscu znajdowania się kursora.
Zoom In Incrementally Powiększenie względem środka widoku.
Zoom Out Incrementally Pomniejszenie względem środka widoku.
Fit All Dopasuj wszystko - dopasowuje widok do wszystkich brył.
Multi View Widok na 4 oknach jednocześnie.