formZ free

formZ jr

formZ pro

Różnice w modelowaniu

 

Funkcja formZ pro formZ jr formZ free
Dokładne i wysokie jakościowo odwzorowanie danych przestrzennych: brył, powierzchni, NURBS. tak50 tak50 tak50
Modelowanie w bryłach ACIS. tak50 tak50  
Narzędzia do bezpośredniego tworzenia kształtów zawierających: linie wektorowe, splajny, krzywe NURBS, łuki, koła, elipsy i wielokąty foremne. tak50 tak50 tak50
Bryły proste: walec, stożek, kula, torus, obiekt kulisty. tak50 tak50 tak50
Zaawansowane obiekty 3D: paraboloida, hiperboloidapodwójna hiperboloida, paraboloida hiperboliczna, gwiazda. tak50    
Narzędzia rzeźbiarskie, między innymi: wyciąganie brył, odsunięcie krawędzi i odsunięcie konturu. tak50 tak50 tak50
Odcisk (wrysowanie obiektu 2D w wybraną powierzchnię). tak50 tak50  
Deformacje kształtów: zginanie promieniowe, zwężanie, wybrzuszanie, skręcanie. tak50 tak50  
Deformacje zaawansowane: zginanie po ścieżce i morphing. tak50    
Narzędzie do szybkiego umieszczania rastra lub tekstury. tak50 tak50  
Zaokrąglanie i fazowanie krawędzi. tak50 tak50  
Zaawansowane zaokrąglanie krawędzi. tak50    
Zamknięcie otworu. tak50    
Konwersja pomiędzy powierzchnią a jej obrysem. tak50    
Tworzenie powierzchni NURBS przechodzącej przez wybrane krzywe (przekroje). tak50 tak50 tak50
Tworzenie obiektów poprzez przeciągnięcie przez przekroje. tak50    
Zaawansowane narzędzia 3D: chmura punktów, kratownica. tak50    
Tworzenie obiektów obrotowych. tak50 tak50 tak50
Helisa i wyciąganie po ścieżce. tak50 tak50  
Zaawansowane wyciąganie po ścieżce: dwa przekroje źródłowe, dwie ścieżki, po granicy, rysowana ścieżka. tak50    
Odsunięcie powierzchni. tak50 tak50 tak50
Nadanie grubości powierzchni. tak50 tak50 tak50
Skinning - tworzenie powierzchni i brył na podstawie zestawu kształtów i ścieżek: Smooth Skin, Meshed Skin, i Cross Skin. tak50    
Operacje logiczne na bryłach: suma, różnica i iloczyn. tak50 tak50 tak50
Zszywanie powierzchni. tak50 tak50 tak50
Rozszywanie powierzchni. tak50 tak50  
Przekroje brył 2D i 3D. tak50 tak50 tak50
Przecinanie powierzchnią, tworzenie linii przecięcia. tak50 tak50  
Siatkowanie i trójkątowanie. tak50 tak50  
Zaawansowane siatkowanie: siatkowanie 3D, siatkowanie powierzchni zakrzywionej, redukcja siatki i zamiana splajnu na odcinki proste. tak50    
Rysowanie schodów po ścieżce, schodów kręconych, dachów i modeli terenu. tak50 tak50 tak50
Schody zabiegowe. tak50 tak50  
Koła zębate, śruby i wkręty. tak50    
Współpraca z biblioteką. tak50 tak50 tak50
Okna i drzwi. tak50 tak50 tak50
Edycja linii: przerwanie w punkcie, domknięcie, ucięcie, wydłużenie, połączenie, wstawienie punktu, usunięcie punktu, zaokrąglenie i fazowanie; wstawienie segmentu na powierzchni. tak50 tak50  
Edycja linii: dodanie linii łączącej, nasowanie linii stycznej do obu wybranych linii i nasowanie linii prostopadłej do obu wybranych liniilinii. tak50    
Narzędzia pomiarowe: do mierzenia długości. mierzenia kąta oraz mierzenia powierzchni i objętości. tak50 tak50 tak50
Obliczenia właściwości fizycznych: masy, osi głównych i momentów bezwładności. tak50    
Narzędzia krzywych NURBS: NURBS przez przekroje. tak50 tak50  
Narzędzia krzywych NURBS: tworzenie, przebudowa, zaokrąglenie, połączenie i wydłużenie. tak50 tak50 tak50
Zaawansowane narzędzia krzywych NURBS: konwersja, dołączanie, dzielenie, wstawianie węzła, edycja, zaokrąglenie do punktu, konwersja do łuku. tak50    
Powierzchnie NURBS: przez przekroje, granica, konwersja do krzywych UV,  krzywa przez przekrój, rekonstrukcja, wyodrębnianie krzywej, zaokrąglenie, łączenie, wydłużanie. tak50 tak50  
Narzędzia do analizy ciągłości i gładkości. tak50    
Proste obiekty tekstowe i ich edycja, notatki. tak50 tak50 tak50
Szukanie i zastępowanie obiektów tekstowych. tak50 tak50  
Zawansowane obiekty tekstowe: tekst na ścieżce, tekst równoległy, tekst pomiędzy dwiema ścieżkami. tak50    
Wymiarowanie i opisy. tak50 tak50 tak50
Wymiar promieniowy tak50 tak50  
Multiwymiar liniowy. tak50    
Narzędzia transformacji: przesuwanie i kopiowanie, obrót, skala jednoosiowa, skala wieloosiowa i lustro. tak50 tak50 tak50
Wydłużanie bryły do wybranej powierzchni. tak50 tak50  
Makra transformacji do zastosowania na wielu obiektach. tak50    
Dopasowanie obiektu lub zestawu obiektów według kryteriów. tak50    
Zaawansowane narzędzia transformacyjne: zamiana obiektów na inny, szyk po ścieżce, wyrównywanie i rozmieszczanie, rozmieszczanie na powierzchni (skopiowanie obiektu w miejsca punktów charakterystycznych innego obiektu). tak50    
Naprawa i sprawdzanie obiektów. tak50 tak50 tak50
Analiza obiektów i usuwanie duplikatów. tak50    
Optymalizacja i sprawdzanie projektu przed wydrukiem na drukarce 3D. tak50 tak50  
Kreskowanie obiektów. tak50    
Grubości i style linii. tak50    
Podział na mniejsze części - poziom podstawowy. tak50 tak50 tak50
Podział na mniejsze części - poziom zaawansowany. tak50 tak50  
Wsparcie Sketchfab. tak50 tak50  
Wsparcie kontrolerów 3D. tak50 tak50  
Kopiowanie atrybutów. tak50    
Diagram Woronoja, Triangulacja Delaunay. tak50    
Rozmieszczanie losowo punktów na powierzchni, rozmieszczanie losowo obiektów na powierzchni oraz rozmieszczanie losowo obiektów we wnętrzu bryły. tak50    
Obiekt okrywający wybrane obiekty. tak50    
Światła: dystansowe, otoczenie, punktowe, stożkowe. tak50 tak50 tak50
Światła: projektorowe, powierzchniowe, środowiskowe, liniowe i dowolne. tak50 tak50