formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Derive (formZ free)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Derive (formZ free)

Pasek ikon Derive (formZ free)

Derv Face Usuwa wszystkie ściany bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
2D Wall

Tworzy przekrój przez ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii. W przypadku wybrania powierzchni należącej do bryły, usuwa obiekt i tworzy przekrój przez ścianę tylko po obrysie wybranej ściany.

 Extrusion Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość.
Pnt Extr

Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość, z tym że ściany schodzą się do punktu będącego środkiem ciążkości wybranej powierzchni leżącym na wybranej wysokości.

3D Wall Tworzy ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii.
Resolve Tworzy bryłę lub powierzchnię poprzez obrócenie wybranej powierzchni lub linii wokół wybranej linii.
Ofst Surf

Tworzy nową bryłę lub powierzchnię poprzez odsunięcie o daną odległość zaznaczonej bryły lub powierzchni.

Thicken Pogrubia wybraną bryłę lub powierzchnię o wybraną wartość.
Unfold Rozkłada wybraną bryłę na jej siatkę.