formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Measure (formZ pro)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Measure (formZ pro)

Pasek ikon Measure (formZ pro)

Mesr Dist

Mierzy dystans między dwoma wybranymi punktami.

Mest Angl Mierzy kąt między dwoma wybranymi liniami.
Mesr B Mierzy dystans między dwoma wybranymi obiektami.
Mesr Qnty Oblicza właściwości wybranych obiektów, np. pole, objętość, obwód, liczbę.
Mass Prop Oblicza właściwości związane z masą wybranych obiektów: objętość, masę, momenty bezwładności, położenie osi głównych. 
Obj Doct Znajduje i naprawia błędy w wybranym obiekcie.
Prop Doct Znajduje i naprawia błędy w wybranych obiektach.
Print Prep

Sprawdza wszystkie obiekty w projekcie pod kątem błędów w celu przygotowania modelu do wydruku na drukarce 3D.