formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Derive 3 (formZ pro)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Derive 3 (formZ pro)

Pasek ikon Derive 3 (formZ pro)

Round Zaokrągla krawędzie lub narożniki bryły. 
C Round Zaokrągla krawędzie lub narożniki bryły z zaawansowanymi opcjami.
Rnd Faces Zaokrągla krawędź bryły pomiędzy dwoma zaznaczonymi ścianami.
Holdline Zaokrągla krawędzie bryły do narysowanej na powierzchni linii.
Cap Zamyka otwór powierzchnią.
Cover Zamienia krzywą zamkniętą na powierzchnię.
Uncover Zamienia powierzchnię na krzywą zamkniętą.
Proj Crv Rzutuje krzywą na powierzchnię obiektu.
Impr Crv Wrysowuje (odciska) krzywą na powierzchni obiektu w ten obiekt.
Ruld Surf Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu.
Tang Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profiliw taki sposób, aby profile i tworzona powierzchnia były ze sobą styczne i ciągle.
Guid Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu. Powierzchnia ta przybiera kształt zależny od wybranych ścieżek.
Perp Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu. Powierzchnia ta przybiera kształt prostopadły do wszystkich lub niektórych profili.
Path Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu. Powierzchnia ta przybiera kształt zależny od wybranej ścieżki.
Brn Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu. Pierwszy zestaw profili tworzy pień obiektu, a następne zestawy gałęzie wychodzące z pnia.