formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon N-Curves (formZ jr)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon N-Curves (formZ jr)

Pasek ikon N-Curves (formZ jr)

C Create Przekształca wybraną polilinię składającą się z odcinków prostych na krzywą sklejaną wybranego stopnia.
C Recon

Przekształca wybraną krzywą, pozwalając na zmianę jej stopnia, położenia punktów przez które przechodzi oraz punktów kontrolnych.

C Convert Zamienia krzywą na krzywą NURBS.
C Blend  

Tworzy krzywą pomiędzy dwoma wybranymi krzywymi tak, aby łączyła oba końce wedle zadanych kryteriów.

C Merge Łączy dwie krzywe w jedną, dodając część je łączącą.
C Extend Wydłuża krzywą ekstrapolując jej końce.