formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Reshape (formZ jr)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Reshape (formZ jr)

Pasek ikon Reshape (formZ jr)

Reshape Tworzy lub usuwa bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni prostopadle do niej.
Ofst Olin Tworzy nową, równoległą, odpowiednio przeskalowaną powierzchnię na podstawie wybranej powierzchni.
Ofst Segt Tworzy nową, równoległą krawędź na podstawie wybranej krawędzi.
Imprint Tworzy odcisk obiektu dwuwymiarowego znajdującego się powierzchni innego obiektu na ten obiekt (pierwszy obiekt staje się częścią drugiego, zostaje wrysowany).
Twist Skręca obiekt.
Rad Bend Zgina obiekt promieniowo.
Bulge Wybrzusza obiekt lub tworzy w nim wklęsłość.
Taper Pochyla ściany obiektu sprawiając, że staje się on węższy na końcu.
Round Zaokrągla krawędzie lub narożniki bryły.

.