formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Dimensions (formZ free)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Dimensions (formZ free)

Pasek ikon Dimensions (formZ free)

Linr Dimn Tworzy wymiar liniowy między 2 punktami.
Angl Dimn Tworzy wymiar kątowy między 3 punktami.
Ldr Line Tworzy linię (polilinię) odniesienia od danego punktu z tekstem na końcu.
Note Tworzy obiekt tekstu notatkowego w wybranym miejscu.
Place Txt Tworzy obiekt tekstowy w wybranym miejscu.
Edit Txt Edytuje obiekt tekstowy.