formZ free

formZ jr

formZ pro

Wyciąganie po ścieżce

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Wyciąganie po ścieżce

Wyciąganie po ścieżce

Wyciąganie po ścieżce

Ścieżka do wywołania funkcji:

formZ jr: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Derive -> ikona Axl Sweep

formZ pro: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Derive 2 -> ikona Axl Sweep

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony przekrój, który będziemy przeciągać, a także krzywą, po której przeciągnięcie zostanie dokonane. Następnie najpierw klikamy na przekrój, a następnie na krzywą.

Wyciąganie po ścieżce