formZ free

formZ jr

formZ pro

Walec

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Walec

Walec

Walec

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Generate -> ikona Cylinder

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw wybrać w Tool Options ikonę przedstawiającą punkty, które będziemy kolejno zaznaczać, po czym zaznaczamy te punkty.

Walec