formZ free

formZ jr

formZ pro

Triangulacja Delaunay

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Triangulacja Delaunay

Triangulacja Delaunay

Triangulacja Delaunay

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Specialties -> ikona Delaunay

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzoną dowolną figurę. Po kliknięciu na nią, program utworzy Diagram Woronoja w oparciu o punkty określające geometrię figury. Program potrafi również stworzyć Diagram na podstawie krzywych sklejanych, wtedy przybliża ją krótkimi odcinkami prostymi.

Triangulacja Delaunay