formZ free

formZ jr

formZ pro

Trójkątowanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Trójkątowanie

Trójkątowanie

Trójkątowanie

Ścieżka do wywołania funkcji:

formZ jr: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Edit -> ikona Triang

formZ pro: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Meshes -> ikona Triang

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt, który chcemy potrójkątować. Po kliknięciu na niego, na każdej ścianie zostaną narysowane trójkąty według zadanych parametrów.

Trójkątowanie