formZ free

formZ jr

formZ pro

Suma

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Suma

Suma brył

Suma

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Modify -> ikona Union

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzone dwie przecinające się bryły. Po kliknięciu na nie, program połączy je w jedną.

Suma