formZ free

formZ jr

formZ pro

Skala wieloosiowa

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Skala wieloosiowa

Przeskalowuje wybrany obiekt przez wybrany punkt odniesienia i w wybranych kierunkach osi:

Skala wieloosiowa

 

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon T-form -> ikona I Scale

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt, który chcemy przeskalować. Następnie klikamy na ten obiekt, zaznaczamy punkt centralny skali, punkt startowy skali, wyznaczający jednocześnie długości poszczególnych wektorów skali i na końcu określamy współczynniki skali.

Skala wieloosiowa