formZ free

formZ jr

formZ pro

Skala jednoosiowa

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Skala jednoosiowa

Skala jednoosiowaSkala jednoosiowa

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon T-form -> ikona U Scale

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt, który chcemy przeskalować. Następnie klikamy na ten obiekt, zaznaczamy punkt centralny skali, punkt startowy skali i określamy współczynnik skali.

Skalowanie jednoosiowe