formZ free

formZ jr

formZ pro

Siatkowanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Siatkowanie

Siatkowanie

Siatkowanie

Ścieżka do wywołania funkcji:

formZ jr: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Edit -> ikona Mesh

formZ pro: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Meshes -> ikona Mesh

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt, który chcemy posiatkować. Po kliknięciu na niego, na każdej ścianie zostanie utworzona niezależna siatka o zadanych parametrach.

Siatkowanie