formZ free

formZ jr

formZ pro

Rzutowanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Rzutowanie

Rzut pojawia się na płaszczyźnie odniesienia obok obiektu który rzutujemy, a obiekt staje się niewybieralny.

Rzutowanie

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Derive -> ikona Project

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt, który będziemy rzutować. Po kliknięciu na niego, powstanie jego rzut. Rezultat zależy od wybranej opcji w Tool Options. Rzut może się pojawić w miejscu obiektu, na płaszczyźnie odniesienia w efekcie rzutowania obiektu na tą płaszczyznę Może też może się pojawić gdzieś nieopodal na płaszczyźnie odniesienia, w przypadku wybrania rzutowania w kierunku patrzenia. 

Rzutowanie