formZ free

formZ jr

formZ pro

Rzutowanie krzywej na powierzchnię

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Rzutowanie krzywej na powierzchnię

Rzutowanie obiektu na płaszczyznę

Rzutowanie obiektu na płaszczyznę

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Derive 3 -> ikona Proj Crv

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzoną krzywą, która będzie rzutowana, a także powierzchnię, na którą krzywa będzie zrzutowana. Następnie klikamy najpierw na krzywą, a następnie na powierzchnię.

Rzutowanie krzywej na powierzchnię