formZ free

formZ jr

formZ pro

Rozmieszczanie na powierzchni

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Rozmieszczanie na powierzchni

Rozmieszczanie na powierzchni

Rozmieszczenie na powierzchni

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon T-form 2 -> ikona Place On

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt, na powierzchni którego chcemy dokonać rozmieszczenia, a także obiekt, który zechcemy rozmieścić na jego powierzchni. Następnie najpierw klikamy na obiekt, który będzie rozmieszczany, a następnie na drugi.

Rozmieszczenie na powierzchni