formZ free

formZ jr

formZ pro

Różnica

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Różnica

Różnica brył

Różnica

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Modify -> ikona Diffrnc

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzone dwie przecinające się bryły. Następnie najpierw klikamy na bryłę, od której chcemy odjąć drugą, a następnie na drugą bryłę. Program pozostawi jedynie punkty należące do pierwszej bryły, a nie należące do drugiej. 

Różnica