formZ free

formZ jr

formZ pro

Przecinanie powierzchnią

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Przecinanie powierzchnią

Przecinanie powierzchnią

Przecinanie bryły płaszczyzną

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Modify -> ikona S Split

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt, który chcemy przeciąć, a także powierzchnię tnącą, przechodzącą przez obiekt. Następnie wybieramy zestaw obiektów do przecięcia, a na końcu powierzchnię tnącą.

Przecinanie obiektów płaszczyzną