formZ free

formZ jr

formZ pro

Zwężanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Zwężanie

Zwężanie

Zwężenie

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Reshape -> ikona Taper

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzoną figurę płąską lub bryłę, którą będziemy zwężać. Po kliknięciu na nią, można regulować zasięg, granice i oś zwężania za pomocą uchwytów kontrolnych.

Zwężanie