formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek współrzędnych

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek współrzędnych

Pasek współrzędnych.

Pasek współrzędnych

Pasek współrzędnych pozwala na na podawanie współrzędnych punktów. długości boków, wysokości, promieni, średnic, kątów i innych parametrów potrzebnych do jednoznacznego określenia geometrii i położenia obiektów. Rozwijalna lista pozwala na wybór układu współrzędnych, który może być bezwzględny (globalny), względny (w odniesieniu do ostatnio zaznaczonego punktu), bezwzględny związany z lokalnym układem współrzędnych płaszczyzny odniesienia oraz =względny związany z lokalnym układem współrzędnych płaszczyzny odniesienia.