formZ free

formZ jr

formZ pro

Paraboloida

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Paraboloida

Paraboloida

Paraboloida

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Generate -> ikona Parabld

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy wybrać w Tool Options jedną z ikon przedstawiającą sposób tworzenia paraboloidy, a następnie zaznaczyć w oknie projektu kolejne potrzebne punkty.

Paraboloida