formZ free

formZ jr

formZ pro

Odcisk

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Odcisk

Odcisk

Odcisk

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Reshape -> ikona Imprint

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzoną jakąś powierzchnię, a także niezależny obiekt 2D (powierzchnię lub krzywą) znajdujący się na niej. Następnie najpierw klikamy na obiekt 2D, a następnie na powierzchnię, dzięki czemu obiekt na powierzchni zostanie w nią wrysowany.

Odcisk