formZ free

formZ jr

formZ pro

Model terenu

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Model terenu

Posiatkowany model terenu

Teren

 

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Specialties -> ikona Terrain

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obrys terenu oraz linie określające zmiany wysokości terenu. Linie te mogą być zamknięte lub otwarte, ale przecinające granice terenu, nie mogą się również przecinać. Gdy linie wraz z obrysem są gotowe, uruchamiamy ikonę, po czym klikamy z Shiftem po kolei wszystkie linie hipsometryczne w kolejności od najniższej do najwyżej, następnie klikamy w dowolne miejsce okna projektu aby dać programowi znać, że skończyliśmy zaznaczać linie, i ostatecznie klikamy na obrys terenu. Rodzaj tworzonego terenu oraz wartość skoku ustalamy w Tool Options.

Model terenu