formZ free

formZ jr

formZ pro

Lustro

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Lustro

Kopiowanie lustrzane

Lustro

Kopiowanie lustrzane względem osi przechodzącej przez 2 wybrane punkty:

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon T-form -> ikona Mirror

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt, który zechcemy skopiować. Następnie klikamy na ten obiekt, poczym zaznaczamy 2 punkty wyznaczający linię odbicia.

Lustro

 

Kopiowanie lustrzane względem istniejącej powierzchni:

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon T-form -> ikona Mirror A

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzone obiekty, które zechcemy skopiować, a także obiekt, względem elementu którego będziemy dokonywać kopiowania. Następnie zaznaczamy obiekty, po czym wybieramy element, względem którego zostanie dokonane odbicie.

Lustro 2