formZ free

formZ jr

formZ pro

Kratownica

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Kratownica

Kratownice

Kratownice

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Derive -> ikona Frame

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzony obiekt posiadający odcinki proste. Po kliknięciu na niego, odcinki proste zostaną zamienione na pręty kratownicy o zadanym promieniu, natomiast elementy zakrzywione zostaną usunięte.

Kratownica