formZ free

formZ jr

formZ pro

Iloczyn

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Iloczyn

Iloczyn brył

Iloczyn

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Modify -> ikona Intersect

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy najpierw mieć stworzone dwie przecinające się bryły. Po kliknięciu na nie, program pozostawi jedynie punkty wspólne.

Iloczyn