formZ free

formZ jr

formZ pro

Hiperboloida

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Hiperboloida

Hiperboloida

Hiperboloida

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Generate -> ikona S Hyprbld

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, musimy wybrać w Tool Options jedną z ikon przedstawiającą sposób tworzenia hiperboloidy, a następnie zaznaczyć w oknie projektu kolejne potrzebne punkty.

Hiperboloida