formZ free

formZ jr

formZ pro

Śruby i wkręty

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Śruby i wkręty

Wkręt

Wkręt

Szczegółowe śruby i wkręty:

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Specialties -> ikona Detailed

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, klikamy w miejscu, w którym ma pojawić się tworzony obiekt. Otworzy się wtedy okno, w którym należy wybrać opcje i podać wymiary dotyczące wyglądu śruby lub wkrętu. Na koniec klikamy przycisk OK.

W wersji formZ pro 8.5.0.1 funkcja często nie działa poprawnie (ścina się albo tworzy dziwne obiekty).

 

Śruby i wkręty:

Ścieżka do wywołania funkcji:

Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Specialties -> ikona Screw

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ pro

Aby użyć funkcji, należy najpierw wybrać w Tool Options opcje i podać wymiary dotyczące wyglądu śruby lub wkrętu, a następnie kliknąć na linię prostą, która wyznaczy oś śruby. Górną część obiektu wyznacza punkt początkowy klikniętego odcinka, lub punkt, w który klikniemy w przypadku osi układu współrzędnych.

W wersji formZ pro 8.5.0.1 funkcja często nie działa poprawnie (wstawia obiekt w losowym miejscu).