formZ free

formZ jr

formZ pro

Łuk

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Łuk

Łuk

Łuk

Ścieżka do wywołania funkcji:

formZ free: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Draw -> ikona Arc 1

formZ jr: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Draw -> ikony Arc 1,Arc 2,Arc 3,Arc 4,Arc 5

formZ pro: Paleta Modeling Tools -> Pasek ikon Shapes -> ikony Arc 1,Arc 2,Arc 3,Arc 4,Arc 5

Funkcja jest dostępna w wersjach: formZ free, formZ jr, formZ pro

Aby użyć funkcji, po prostu zaznaczamy punkty według kolejności przedstawionej na wybranej ikonie.

Łuk