formZ free

formZ jr

formZ pro

LABManager

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
LABManager

Wtyczka LAB Manager Collection dodaje kilka narzędzi wspomagających zarządzanie projektem. Nie zawiera natomiast żadnych narzędzi do modelowania.

Dodatek ten działa w wersji formZ pro.

 

Wtyczka dodaje takie narzędzia jak:

1. Zapisywanie pliku w nowym pliku z automatycznym wzrostem numeracji.

Funkcja ta zapisuje projekt w nowym pliku, zwiększając o 1 aktualny numer zapisu, np. plik "zapis12.fmz" zostanie zapisany jako "zapis13.fmz". Jeżeli plik nie ma żadnego numeru, zostanie dopisana wartość 1.

Ścieżka do wywołania funkcji:

Menu Extensions -> LAB File -> Incremental Save

2. Zmiana nazw obiektów w specjalnym oknie.

Po uruchomieniu funkcji, zostanie otwarte okno "LAB Rename Objects", które pozwoli zmienić nazwy wybranych obiektów według zaznaczonych opcji. Program potrafi automatycznie nazwać obiekt, np. wpisując nazwę typu obiektu, nazwę materiału, nazwę warstwy lub numer seryjny. 

Ścieżka do wywołania funkcji:

Menu Extensions -> LAB Object -> Rename Objects

3. Ustawienie aktywnej warstwy na taką, jaką ma wybrany obiekt. 

Przed uruchomieniem funkcji należy wybrać jakiś obiekt lub grupę. Funkcja została stworzona z myślą o używaniu jej poprzez skrót klawiszowy. Po jej użyciu, aktywna warstwa zostanie ustawiona na taką, jaką ma wybrany obiekt lub grupa.

Ścieżka do wywołania funkcji:

Menu Extensions -> LAB Layer -> Active Layer from Selection 

4. Ustawienie aktywnej warstwy na taką, jaką ma wybrany obiekt. 

Przed uruchomieniem funkcji należy wybrać jakiś obiekt lub grupę. Po jej użyciu, funkcja pozwala na uczynienie niewybieralnym, ukrycie lub zablokowanie wastw innych niż warstwa wybranego obiektu lub grupy.

Ścieżka do wywołania funkcji:

Menu Extensions -> LAB Layer -> Focus on Layer

5. Stworzenie nowej warstwy i przypisanie do niej wybranych obiektów. 

Przed uruchomieniem funkcji należy wybrać obiekty, które zechcemy przypisać do nowej grupy.  Po jej użyciu, pojawi się okineko "New Layer from Selection", w którym będzie trzeba podać nazwę nowej grupy. Dodatkowo można wybrać opcje widoczności elementów grupy oraz czy nowa warstwa ma zostać ustawiona jako aktywna.

Ścieżka do wywołania funkcji:

Menu Extensions -> LAB Layer-> New Layer from Selection 

 

Link do ściągnięcia wtyczki:

http://lab.formz.com/manager