formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Meshes (formZ pro)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Meshes (formZ pro)

Pasek ikon Meshes (formZ pro)

Mesh Wrysowuje siatkę na każdej ścianie obiektu. 
 3D Mesh Tworzy siatkę 3D na całym obiekcie.
 Poly Mesh Tworzy siatkę trójkątną, prostokątną lub mieszaną na obiekcie gładkim.
Unmesh Usuwa stworzoną wcześniej siatkę z obiektu.
 Reduce Zmniejsza liczbę pól siatki wybranego obiektu.
 Polyg Przekształca krzywą sklejaną na linię wektorową o zbliżonym kształcie.
 Displace Tworzy na wybranej powierzchni trójwymiarowy obiekt poprzez nadanie wysokości elementom siatki na podstawie wybranego czarno-białego rysunku będącego mapą wysokości punktów.
Triang Trójkątuje powierzchnię obiektu.