formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Manage (formZ pro)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Manage (formZ pro)

Pasek ikon Manage (formZ pro)

 Edit Axes Zmienia osie i początek układu współrzędnych wybranego obiektu lub grupy.
 Set 1st Pt Pozwala wybrać, który z punktów wybranego obiektu będzie "pierwszym punktem".
 Reverse Odwraca orientację (kierunek) obiektów.
 Convert Object Type Zmienia typ obiektu (o ile jest to możliwe).
 Extract Tworzy obiekt poprzez połączenie odcinkami prostymi punktów kontrolnych wybranego obiektu.