formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Derive (formZ pro)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Derive (formZ pro)

Pasek ikon Derive (formZ pro)

Pnt Cloud Tworzy chmurę punktów z wybranego obiektu.
Derv Segt Usuwawszystkie krawędzie bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
Derv Face Usuwawszystkie ściany bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
2D Wall

Tworzy przekrój przez ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii. W przypadku wybrania powierzchni należącej do bryły, usuwa obiekt i tworzy przekrój przez ścianę tylko po obrysie wybranej ściany.

Extrusion Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość.
Pnt Extr

Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość, z tym że ściany schodzą

się do punktu będącego środkiem ciążkości wybranej powierzchni leżącym na wybranej wysokości.

3D Wall Tworzy ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii.
Frame Tworzy kratownicę na podstawie krawędzi wybranego obiektu.
Unfold Rozkłada wybraną bryłę na jej siatkę.
Project Tworzy rzut wybranego obiektu na płaszczyźnie odniesienia.