formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Derive 2 (formZ pro)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Derive 2 (formZ pro)

Pasek ikon Derive 2 (formZ pro)

Revolve Tworzy bryłę lub powierzchnię poprzez obrócenie wybranej powierzchni lub linii wokół wybranej linii.
 S Helix Tworzy spiralę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu po spiralnej ścieżce o zadanych parametrach wokół wybranej osi.
 W Helix Tworzy spiralną linię o zadanych parametrach wokół wybranej osi.
 Axl Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu wzdłuż wybranej ścieżki.
2S Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie dwóch wybranych profili wzdłuż wybranej ścieżki. Na obu końcach profile są inne i stopniowo zmieniają swój kształt wzdłuż ścieżki.
2P Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu wzdłuż dwóch wybranych ścieżek.
Bnd Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej krzywej otwartej wzdłuż wybranej ścieżki będącej krzywą zamkniętą lub otwartą taką, że oba jej końce można ze sobą połączyć bez przecinania tej krzywej.
D Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu wzdłuż wybranej ścieżki oraz zmianę jego wymiarów według zadanej funkcji.
Ofst Surf

Tworzy nową bryłę lub powierzchnię poprzez odsunięcie o daną odległość zaznaczonej bryły lub

powierzchni.

Thicken Pogrubia wybraną bryłę lub powierzchnię o wybraną wartość.
Skin Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranych profili wzdłuż wybranych ścieżek w taki sposób, aby ścieżki leżały na powierzchni bocznej bryły.
X Skin Tworzy bryłę na podstawie kształtów źródłowych i jednej ścieżki.