formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon N-Surfaces (formZ jr)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon N-Surfaces (formZ jr)

Pasek ikon N-Surfaces (formZ jr)

N Loft Tworzy powierzchnię pomiędzy wybranymi krzywymi.
N Bound

Tworzy powierzchnię poprzez wypełninie przestrzeni między 2, 3 lub 4 przecinającymi się krzywymi.

N U V Tworzy powierzchnię z siatki przecinających się krzywych.
N Convert Zamienia obiekt na powierzchnie NURBS. Każda ściana obiektu staje się osobną powierzchnią NURBS.

 

N CSects Tworzy powierzchnię NURBS lub przekroje przez nią na podstawie krzywych
N Recon Przekształca wybraną powierzchnię NURBS, pozwalając na zmianę położenia punktów kontrolnych.
N Blend Tworzy powierzchnię pomiędzy dwoma wybranymi powierzchniami NURBS tak, aby pasowała do obu.
N Merge Łączy dwie powierzchnie NURBS w jedną, dodając część je łączącą.
N Extend Wydłuża powierzchnię NURBS ekstrapolując jej granice.