formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Manage (formZ jr)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Manage (formZ jr)

Pasek ikon Manage (formZ jr)

Mesr Qnty Oblicza właściwości wybranych obiektów, np. pole, objętość, obwód, liczbę.
Mesr Dist

Mierzy dystans między dwoma wybranymi punktami.

Mest Angl Mierzy kąt między dwoma wybranymi liniami.
 Guide Tworzy stałą prowadnicę przechodzącą przez 2 zaznaczone punkty.
 Point Tworzy punkt stały.
 Obj Doct Znajduje i naprawia błędy w wybranym obiekcie.
 Set 1st Pt Pozwala wybrać, który z punktów wybranego obiektu będzie "pierwszym punktem".
 Reverse Odwraca orientację (kierunek) obiektów.
 Convert Object Type Zmienia typ obiektu (o ile jest to możliwe).
 Extract Tworzy obiekt poprzez połączenie odcinkami prostymi punktów kontrolnych wybranego obiektu.
 Separate Rozdziela na większą liczbę obiektów obiekt, który stanowi całość, ale jego poszczególne fragmenty stanowią osobne objętości.
 Group Łączy zaznaczone obiekty w grupę.
 Ungroup Rozgrupowuje wybraną grupę.
 Extr Grp Usuwa obiekt z grupy.
 Add Grp Dodaje obiekt do grupy.