formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Edit (formZ jr)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Edit (formZ jr)

Pasek ikon Edit (formZ jr)

Break Przerywa linię w wybranym punkcie. 
Break W Przerywa linię w miejscu przecięcia z inną wybraną linią.
Close Łączy końce otwartej linii tworząc linię zamkniętą.
Trim Przycina linie do ich punktu współnego, lub wydłuża je do punktu przecięcia ich przedłużeń.
Extend Wydłuża koniec linii o zadaną długość.
Extend To Wydłuża koniec linii do innego obiektu, lub do jego przedłużenia.
Segment Wrysowuje nowy segment (krawędź) na powierzchni istniejącego obiektu.
Mesh Wrysowuje siatkę na każdej ścianie obiektu. 
Unmesh Usuwa stworzoną wcześniej siatkę z obiektu.
Triang  Trójkątuje powierzchnię obiektu.
Join Łączy linie, pod warunkiem, że stykają się końcami.
Fillet Zaokrągla lub przycina linię 2D w miejscach ostrych zgięć.
Ins Point Wstawia punkt w wybranym miejscu linii lub krawędzi.
Rmv Point Usuwa wybrany punkt (o ile to możliwe).