formZ free

formZ jr

formZ pro

Pasek ikon Derive (formZ jr)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Pasek ikon Derive (formZ jr)

Pasek ikon Derive (formZ jr)

Revolve Tworzy bryłę lub powierzchnię poprzez obrócenie wybranej powierzchni lub linii wokół wybranej linii.
 S Helix Tworzy spiralę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu po spiralnej ścieżce o zadanych parametrach wokół wybranej osi.
 W Helix Tworzy spiralną linię o zadanych parametrach wokół wybranej osi.
 Axl Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu wzdłuż wybranej ścieżki.
Ofst Surf

Tworzy nową bryłę lub powierzchnię poprzez odsunięcie o daną odległość zaznaczonej bryły lub

powierzchni.

Thicken Pogrubia wybraną bryłę lub powierzchnię o wybraną wartość.
 Derv Segt Usuwawszystkie krawędzie bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
Derv Face Usuwawszystkie ściany bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
2D Wall

Tworzy przekrój przez ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii. W przypadku wybrania powierzchni należącej do bryły, usuwa obiekt i tworzy przekrój przez ścianę tylko po obrysie wybranej ściany.

Extrusion Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość.
Pnt Extr

Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość, z tym że ściany schodzą

się do punktu będącego środkiem ciążkości wybranej powierzchni leżącym na wybranej wysokości.

3D Wall Tworzy ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii.
Unfold Rozkłada wybraną bryłę na jej siatkę.