formZ free

formZ jr

formZ pro

1 Pierwsza strona

 

 

Celem tutoriala jest wykonanie modelu loda włoskiego.

Tutorial wykonano używając wersji formZ jr.

formZ jr

1. Modelowanie zaczynamy od narysowania koła przy użyciu jednej z trzech ikon do tego przeznaczonych z paska Draw palety Modeling Tools. Przykładowo wybieramy ikonę Circle 2.

2 Circle 2

Koło rysujemy dość blisko osi układu współrzędnych i o takiej wielkości, aby następne użyte narzędzie dało oczekiwany rezultat.

3 Koło

2. Następnie używamy ikony S-Helix z paska Derive palety Modeling Tools.

4 S Helix

Naciskamy najpierw na koło, a następnie na oś układu współrzędnych leżącą najbliżej.

5 Świder

Następnie w Tool Options tak zmieniamy parametry, aby poszczególne cykle świdra nachodziły na siebie.

6 Tool Options Helix

3. Teraz możemy dokonać zwężenia świdra z jednej strony. Wybieramy ikonę Taper z paska Reshape palety Modeling Tools.

8 Taper

Aby zwężenie wykonało się w miejscu jakim chcemy, musimy najpierw zmienić płaszczyznę odniesienia na prostopadłą do świdra. W tym przypadku klikamy na YZ Plane na palecie Reference Plane Tools.

9 YZ Plane

11 Kształt loda

Po kliknięciu na świder pojawią się różne punkty. Nas interesuje żółty punkt, który przeciągamy tak, aby powstał kształt loda włoskiego.

12 Kształt loda 2

4. Aby łatwiej było nam zamodelować waflowy rożek, przeniesiemy loda trochę ponad płaszczyznę odniesienia YZ. Używamy do tego ikony Move z paska T-form palety Modeling Tools.

13 Move

W Tool Options wybieramy ikonę Self (przeniesienie) i zaznaczamy opcję Perpendicular To Reference Plane (prostopadle do płaszczyzny odniesienia).

14 Tool Options Move 

Zaznaczamy obiekt i przenosimy go w górę.

15 Przesunięty lód

5. Następnie tworzymy walec będący górną częścią waflowego rożka korzystając z ikony Cylinder z paska Generate palety Modeling Tools.

16 Cylinder

17 Walec

Pod walcem tworzymy teraz stożek używając ikony Cone z paska Generate palety Modeling Tools.

18 Cone

19 Stożek

6. Chcemy zachować tylko powierzchnię boczną walca i stożka, dlatego usuniemy ich podstawy korzystając z ikony Delete z palety Modeling Tools.

20 Delete

Aby usunąć wybraną ścianę bryły, należy na nią kliknąć wciskając jednocześnie przycisk Ctrl.

21 Usunięte podstawy

7. W celu połączenia obu powierzchni bocznych, używamy ikony Stitch z paska Modify palety Modeling Tools i klikamy na obie powierzchnie.

22 Stitch

Połączone powierzchnie zechcemy następnie pogrubić. Służy do tego ikona Thicken z paska Derive palety Modeling Tools.

23 Thicken

W Tool Options podajemy taką wartość pogrubienia, aby wizualnie miała ona sens.

24 Tool Options Thicken

Zanim przystąpimy do malowania, rozwijamy menu Edit i naciskamy na Clear All Ghosted (usuń wszystkie obiekty niewybieralne) w celu usunięcia pozostałości po wykonywaniu wcześniejszych operacji.

25 Pogrubiony rożek

8. Aby dokończyć modelowanie, trzeba będzie pomalować model. Klikamy dwukrotnie na napis Material 1 na palecie Materials.

26 Materials

Otworzy się okno Material Parameters, gdzie możemy poszukać w miarę pasującego koloru dla jednego z elementów modelu. Możemy np. dla waflowego rożka wybrać drewnianą podłogę z biblioteki Wood Floor, wizualnie będzie pasować.

27 Pierwszy kolor

Następnie klikamy dwukrotnie na Material 2 i znajdujemy materiał dla drugiej części modelu. Możemy wybrać np. biały kolor z biblioteki Floors. Aby przypisać ten materiał do obiektu, używamy ikony Paint z paska Attributes palety Modeling Tools.

28 Paint

Klikamy na górną część loda i model mamy gotowy. Dla lepszej widoczności możemy wyłączyć widoczność płaszczyzny odniesienia i osi układu współrzędnych poprzez odznaczenie ikon Show Grid i Show Axis i wybranie sposobu wyświetlania Shaded Full Display na palecie Display Tools.

29 Show Axis

30 Show Grid

31 Shaded Full Display

32 Gotowy lód